Bursa Hayvanat Bahçesi

Bursa Hayvanat Bahçesi, dünya standartlarında modern bir bahçe olarak projelendirilerek, 206.600 m²’lik bir alana kurulmuştur. İdari binalar, hayvan mutfağı, hayvan kliniği ve rehabilitasyon merkezi bölümleri, sosyal tesisleri ve eğitim üniteleri ile bir bütün olan Hayvanat Bahçesi'nde 11 adet gölet 2000 adet ağaç, 50 000 çalı, 150 000 yer örtüsü bitkisi, bulunmaktadır.

Doğal yaşama benzer ortamlar oluşturulan barınaklarda çoğunluğu ülkemize özgü olan 95 türden yaklaşık 700 adet hayvan bulunmaktadır. Su kuşları kafesi, aslan barınağı ve Afrika savanası Avrupa’nın en iyi örnekleri arasında gösterilen Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, çocuk hayvanat bahçesi bölümünde yer alan ve Türk mimarisini yansıtan Cumalı Kızık Evleri de oldukça dikkat çekicidir.
Bursa Hayvanat Bahçesi'nde; koruma programları çerçevesinde nesli tükenmekte olan hayvanların üretilmesine çalışılmakta, doğadan gelen yaralı hayvanlar tedavi edilerek doğaya geri bırakılmakta, hayvan ve doğa koruma programlarına destek verilmektedir. Bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak ve ortak olmak amacıyla üniversitelerin ilgili bölümleriyle bilgi ve materyal alışverişi yapılmaktadır.
“ Tanı, Sev, Koru” temasını içeren eğitim faaliyetleri ile doğaya açılan bu pencerede çocuklarımızın hayvanları görüp tanımaları bazı hayvanlarla temas kurmaları sağlanmakta, hayvan ve doğa sevgisi bilinci oluşturulmaktadır.
Milli Eğitim programlarının doğa, çevre ve canlılar konularına, eğitim sınıflarında, gösteri merkezinde interaktif olarak destek verilerek, öğrencilerin Hayvanat Bahçesi Bursa'da eğlenerek yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Ziyaretçilerin hoş vakit geçirmeleri ve dinlenmeleri kafeteryaları ve çocuk oyun parkı ile desteklenmektedir.
Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine(EAZA) aday üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi yurt içi ve yurt dışındaki hayvanat bahçeleri ve üniversitelerimizle iş birliği içersinde üstlendiği önemli görevleri yerine getirmeye, ülkemizin ve dünyanın doğal yaşamına hizmet vermeye devam edecektir.
Bursa’da ilk hayvanat bahçesi 1955 yılında hizmete açılan Kültür Park içerisinde kurulmuştur. Uzun yıllar Kültür Park ziyaretçilerinin en önemli ilgi odaklarından olmuştur.
Yan yana dizilmiş küçük kafeslerde sergilenen hayvanlardan oluşan Kültür Park Hayvanat Bahçesi dünyadaki ve ülkemizdeki değişen hayvanat bahçesi anlayışını karşılayamadığından zamanla Bursa için kanayan yara halini almıştır.
Hayvanları koruma haftası nedeniyle, 10.10.1991 tarihinde sevinçle Kültür Park Hayvanat Bahçesi’ni ziyarete gelen bir ilköğretim okulu öğrencileri ne yazık ki hayal kırıklığı ile bahçeden ayrılırlar. Okullarına döndükten sonra okul yönetiminin de yardımlarıyla dönemin Belediye Başkanı’na Kültür Park Hayvanat Bahçesi hakkındaki duygularını ifade eden yazılarını iletirler. Minik yüreklerden hayvanlar için yükselen feryatlar, uzun süredir yönetim ve kamuoyunda rahatsızlık yaratmakta olan hayvanat bahçesi probleminin çözümü için bir kıvılcım olur ve hayvanat bahçesi ıslah çalışmalarına başlanır.
1994 yılında Sayın Erdem Saker’in Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmeye başlamasıyla ıslah çalışmaları yerini dünya standartlarında bir hayvanat bahçesi kurulması fikrine bırakmıştır. Bu amaçla Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği’den (EAZA) de destek istenerek, Modern ‘’Bursa Hayvanat Bahçesi’’ proje çalışmalarına başlanmış ve projenin onaylanmasının ardından 10.10.1997 tarihinde inşaat çalışmaları başlatılmıştır.
Bursa’nın Modern Hayvanat Bahçesi 10.11.1998 tarihinde halkın yoğun ilgisiyle Türk köyü, ayı-kurt, yırtıcı kuşlar, su kuşları, lama, yaban eşeği ve deve bölümleri tamamlanarak, kapılarını ziyaretçilerine açmıştır; bunları aslan, leopar, maymun ve Afrika savana bölümleri izlemiştir.
2009 yılında Sayın Recep Altepe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğinde; kuruluş aşamasında Meclis Üyesi olarak destek verdiği, eğitim ve çevre bilinci oluşturulmasındaki önemine inandığı, Bursa Hayvanat Bahçesi’nin geliştirilmesinde 2. etap olarak adlandırılan ve birkaç sene içinde hediyelik eşya mağazası, Afrika köyü, Afrika kafe 2012 yılında , kanguru ve gülen kuş barınağı 2012 yılında, Amur kaplanı barınağı 2014 tarihlerinde barınaklar tamamlanarak kapılarını ziyaretçilerimize açılmıştır. Güney Amerika hayvanları adası, Fok ve penguen barınağı, gibi pek çok yeni oluşumun aralarında bulunduğu yeniden yapılanma ve kabuk değiştirme sürecini devam etmektedir.
Genel anlamda hayvanat bahçelerinin evrimi devam ederken Bursa hayvanat bahçesi de bu bütünün parçası olarak kendi evrimini yaşamaya devam etmektedir.
Yabani hayvanlar birkaç yüzyıl önce esaret altına alınmaya başlanmış ve bunu da genellikle dinin ya da gücün sembolü olarak kullanma amacıyla sergilenmişlerdir. Mısır ve Mezopotamya’daki duvar kazıntılarında elde edilen verilerin ışığında aristokrat kesimindeki kişilerin hayvanları güçlerinin sembolü olarak kullanmaları M.Ö 2500 yılına kadar dayanmaktadır. Kayıtlar incelendiğinde zürafa, fil, ayı ve tropic kuşları getirebilmek için uzak diyarlara seferler düzenlendiği görülebilmektedir.
Daha sonra Çin, Grek ve Roma medeniyet- lerinde hayvanat bahçelerinin ilk oluşum süreci başlamıştır. Astek(şimdiki Meksika) İmparatoru II. Montezum adına ilk hayvanat bahçesi kolleksiyonu oluşturulmaya başlanmıştır.
Bu dönemdeki hayvanat bahçesinin varlığı sadece aristokrat kesimde yer alan zen- gin kesimi eğlendirmeyi amaçlıyordu. Bu bağlamda dünyada kurulan ilk hayvanat bahçelerinden birisi Viyana(Avusturya)’daki Schönbrunn Hayvanat Bahçesi’dir. 1752 yılında inşa edilen Schönbrunn Hayvanat Bahçesi ancak 1765 yılında halka açılabilmiştir.
Bursa Hayvanat Bahçesi Çok yakın zamana kadar Bursa’daki hayvanat bahçesi olarak nitelendirilen Kültür Park’taki hayvanat bahçesinin de, 19. yüzyıl eski kafes tipi hayvanat bahçelerinden farkı yoktu. Dönemin Belediye Başkanı olan Erdem Saker’in Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne olan başvurusu sonucunda EAZA’ya yeni ve modern bir hayvanat bahçesi inşa etmek istediğini beyan etmiş ve olumlu karşılık bulması sonucu bugünkü modern Bursa Hayvanat Bahçesi inşaası başlamıştır.

Budapeste ve Alborg Hayvanat Bahçeleri’nin yetkilileri ve EAZA’nın direktörü Bursa’yı ziyaret etmiş ve şehir dışındaki 20 hektarlık bir alanda Bursa Hayvanat Bahçesi’nin kurulması için bir inşaat ekibi ve konusunda uzaman kişilerden oluşan bir çalışma gurubu oluşturulmuştur. Aynı zamanda hayvanat bahçesinin hemen yanında bir de botanik park yapılması da gündeme alınmış ve Bursa Hayvanat Bahçesi’nin inşaatına 1997 yılında başlanmış, 10 kasım 1998’de ziyarete de açılmıştır.
Kültür parktaki demir parmaklıklı kafeslerde yaşayan zavallı hayvanlar artık doğal, geniş hareket imkanlarına sahip barınaklarda yaşamak üzere Bursa Hayvanat Bahçesi’ne taşındılar. Diğer hayvan türleri ise Türkiye’deki hayvanat bahçelerinden ya da Avrupa hayvanat bahçelerinden getirildiler.
Bursa Hayvanat Bahçesi Avrupa’nın hayvanat bahçeleri içinde en büyük savana(az bitkili geniş düzlükler) barınağına sahiptir.
Diğer açıdan, kuşların içinde özgürce uçabileceği ve flamingoların, ördeklerin rahatça yüzebildiği kuş kafesi(uzay kafesi) gibi barınaklardan oluşmaktadır. Sosyal yapıları- na uygun olarak kalabalık bir gurup halinde yaşayan aslan grubunun barınaklarının doğal bitki örtüsü ve büyüklüğü sayesinde de kendilerini neredeyse Afrika doğal ortamlarında yaşıyorlarmış gibi hissettirmektedir.
Barınak zemininin toprak ve çimden oluşması sayesinde pençelerinde soğuk ve betondan uzak, kendilerini doğal habitat ortamlarında hissetmektedirler. Kentleşme ile betonlaşmanın arttığı ve geleneksel yapıların da artık giderek azaldığı bu dönemde Bursa Hayvanat Bahçesi’nde Cumalıkızık Köyü’nden esinlenerek yapılan, Türk köy kültürünü anlatan, ev yapımı gıdaların da tadılabildiği ‘Türk Köyü’ yapısı yeralmaktadır.
Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ziyaretçiler bir taraftan mutlu hayvanları kendi doğal ortamlarına yakın barınaklarda izlerken diğer taraftan da şehrin kalabalık ve gürültüsünden de uzaklaşma fırsatı bulmaktadırlar. Çocuklar doğadan tamamen uzak, hayvanlarla hiç temas etmeden, şehir hayatı içinde betondan oluşan ortamlardabüyümektedirler. Çocukların Bursa Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etmeleri sayesinde hayatları boyunca hiç görmedikleri hayvanları ve onların habitatlarını tanıma fırsatı bulmaktadırlar.
Doğayı ve hayvanları tanımaları sayesinde ancak bir ilgi ve sevgi oluşacak ki onların doğadaki yaşam ortamlarının da korunmasına sahip çıkabilsinler. Artık Türkiye’nin yaban hayatında bir boz ayıyı görmek mümkün olmadığı gibi Bursa Hayvanat Bahçesi, bu hayvanlara kendi doğal ortamlarına yakın yaşama fırsatı vermektedir. Oldukça büyük ve yeşil olan barınakta yaşayan boz ayıyı tanıyan ziyaretçiler aynı zamanda bu hayvanın nasıl bir yaşam ortamına ihtiyacı olduğu da öğrenip doğal ortamlarının korunması konusunda da hassasiyet göstereceklerdir.
Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanların barınakları, Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği standartlarında inşaa edilmeye başlamış ve bu standartlarda da gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği standartlarında yoluna devam eden Bursa Hayvanat Bahçesi 2012 yılında Avrupa Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumlar Birliği’ne tam üye olarak kabul edilmiştir. Bu birliğe Avrupa’da 40 şehirden sadece 300 hayvanat bahçesi tam üye olarak kabul edilmiştir.
Bursa Hayvanat Bahçesi açılış-kapanış saatleri
Bahar Sezonu: 09:30 – 19:00 (Mart- Nisan-Mayıs-Eylül-Ekim)
Yaz Sezonu: 09:30 – 20:15 (Haziran-Temmuz- Ağustos)
Kış Sezonu: Hafta İçi: 09:30 – 17:00 Hafta Sonu:09:30-18:00 (Kasım- Aralık-Ocak- Şubat)
Bursa Hayvanat Bahçesi iletişim bilgileri:
Adres: Soğanlı Mahallesi, 1. Nilüfer Caddesi, No: 260 PK:16160 (Yakın Çevre Yolu 2. Km.) Alemdar, Osmangazi, Bursa, Türkiye
Tel: 0224 211 28 30
Faks: 0224 716 32 91
Web adresi: http://www.bursahayvanatbahcesi.com
Ulaşım
Şehir merkezinden 15, 15/E numaralı otobüsler ile gişe önüne kadar,
Kent Meydanı'ndan Soğanlı-Botanik Park minibüsleri ile yürüme mesafesinde,
şehrin batı bölümünden Terminal otobüsleri ile yürüme mesafesindeki
Bursa Hayvanat Bahçesi'ne ulaşabilirseniz.